ரசாயன தேடியந்திரம்

துறை தோறும் தனி தேடியந்திரம் உருவாக்குவது என்றால் முதலில் எந்த துறைக்கு தேடியந்திரம் மிகவும் அவசியம்? மற்ற எந்த துறையையும் விட ரசாயன துறைக்கே தனி தேடியந்தி ரத்திற்கான தேவை மிகவும் அதிகமாக இருக்கிறது.

நீங்கள் ரசாயன துறையை சேர்ந்த வராக இருந்தால், ரசாயன துறை தொடர்பான தகவல்களை இன்டெர் நெட்டில் தேடுபவராக இருந்தால் இதனை நிச்சயம் ஏற்றுக் கொள்வீர் கள். அதனால்தான் ரசாயனத்திற் கென்று தனி தேடி யந்திரத்தை உருவாக்கி உள்ளனர்.
அமெரிக்காவில் உள்ள பென் ஸ்டேட் கல்லூரியின் தகவல் தொழில்நுட்ப விஞ்ஞானம் மற்றும் தொழில்நுட்ப பிரிவு இந்த தேடி யந்திரத்தை உருவாக்கி உள்ளது.

ரசாயனத்திற்கான தனி தேடியந் திரத்தின் அவசியத்தை மிக எளிதாக விளங்கி கொள்ளலாம். மற்ற துறையினரை விட ரசாயன துறையை சேர்ந்தவர்கள் இன்டெர் நெட்டில் தங்கள் துறை தொடர்பான தகவல்களை தேடும்போது நொந்து போவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கிறது. அதிலும் குறிப்பாக மூலக்கூறு தொடர்பான தகவல் களை தேடினால் கூகுல் உள்ளிட்ட எந்த தேடியந்திரமும் அவர்களை வெறுப் பேற்றி விட வாய்ப்பு இருக்கிறது.

உதாரணமாக சிஎச்4 எனும் மூலக்கூறு தொடர்பான கட்டுரையை ரசாயன நிபுணர் ஒருவர் தேடுகிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம், மாமூலான தேடியந்தி ரங்கள், அதனை சேனல்4 அல்லது சேப்டர்4க்கான குறியீடாக எடுத்துக் கொண்டு அந்த தகவல் களையெல்லாம் கொண்டு வந்து தரும். ஆனால் சிஎச்4 என்பது ஒரு மூலக்கூறு எனும் விஷயத்தை மறந்து விடும்.

இதே போல எண்ணற்ற உதார ணங்களை சொல்லி கொண்டே போகலாம். எச்இ என்றால் ஹீலியம் என்று உடனடியாக சொல்லத் தோன்றும். ஆனால் தேடியந்திரங் களை பொருத்தவரை எச்இ என்றால் அவன் என்று ஆண் மகனை குறிப்பதற்கான ஹி என்ற ஆங்கில வார்த்தையையே கருத்தில் எடுத்துக் கொள்ளும்.

இதே போல ஐ என்றால் அயோ டின் என்று பொருள் கொள்ளாமல் ஐ என்ற பதத்தையோ அல்லது இன் என்ற பதத்தையோ எடுத்துக் கொண்டு அதற்கேற்ப முடிவுகளை பட்டியலிட்டு கொடுக்கும்.

ரசாயன நிபுணர்களுக்கு இதனால் எத்தகைய ஏமாற்றம் ஏற்படும் என்பதை இப்படி தேடி பார்த்தால் மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும். மேலும் ஓஎச் என்றால் ஆக்சிஜன் தொடர்பான மூலக்கூறு சேர்க்கை என்பது ரசாயனத்தில் பரீச்சயம் கொண்டவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும்.

தேடியந்திரத்தில் ஓஎச் என்று சொன்னால் அது அமெரிக்காவில் உள்ள ஓஹியா மாகாணத்திற்கான சுருக்கம் என்று நினைத்துக் கொள்ளும். எனவே ரசாயன நிபுணர்கள் தேடி யந்திர பட்டியல்களில் மூலக்கூறு தொடர்பான விவரங்களை தாங் களே தேடி கண்டுபிடித்தாக வேண் டிய நிலை தற்போது இருக்கிறது.

தேவையில்லாத தகவல்களை எல்லாம் விலக்கி விட்டு பொருத்த மான முடிவுகளை அவர்கள் தேடி எடுக்க வேண்டும். இதனை எளிதாக்கும் வகையில் தற்போது கெம் எக்ஸ் சீர் எனும் பெயரிலான தேடியந்திரம் உருவாக்கப் பட்டுள்ளது. இந்த தேடியந்திரம் மூலக்கூறு தொடர்பான தேடலில் ஈடுபடும் போது மூலக்கூறு இருக்கும் கட்டுரை களை இனங்கண்டு கொண்டு அவற்றை மட்டுமே பட்டியலிட்டு தருகிறது.

எனவே ரசாயன துறையினருக்கு தேடல் எளிதாக முடியும். இதற்காக ரசாயனம் தொடர்பான கட்டுரைகள் அனைத்தும் இந்த தேடியந்திரத்தில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.
மூலக்கூறுகளை தேட முடிவதோடு ரசாயன துறையினர் மூலக்கூறு தொடர்பான மற்ற ஆய்வுக் கட்டுரை களையும் தேடி கண்டுபிடிக்க இது உதவுகிறது. மூலக்கூறு தொடர்பான சூத்திரங் களை எப்படி புரிந்து கொள்கிறது என்பதை தேடியந்திரத்திற்கு கற்றுத் தந்து இதனை உருவாக்கியுள்ளனர்.

இதற்கு பின்னே கடினமான உழைப்பு இருக்கிறது. கம்ப்யூட்ட ருக்கு மூலக்கூறின் தன்மைகளை புரிய வைப்பது எளிதான காரியம் அல்ல. இதற்கான விசேஷ மொழியை கையாண்டு கம்ப்யூட்டர் கள் மூலக்கூறு விவரங்களை இனங் கண்டு கொள்ள வைத்திருக்கின்றனர்.

அடிப்படையான தகவல்களை தேட முடிவதோடு இந்த தேடியந்திரத்தின் மூலம் ரசாயன அட்டவணைகளில் உள்ள தகவல்களையும் எளிதாக தேட முடியும். இதற்காக என்று இன்டெர் நெட் முழுவதும் உள்ள ரசாயன அட்டவணைகளில் உள்ள தகவல்களையெல்லாம் சேகரித்து வைத்திருக்கின்றனர். ரசாயன துறையில் புதிதாக வெளியிடப்படும் கட்டுரைகள் அனைத்தும் இந்த தேடியந்திரத்தில் சேர்க்கப்பட உள்ளது. ரசாயன துறையினருக்கு பெரிதும் பயன்படக் கூடிய அற்புதமான தேடியந்திரம் என்று இதனை வர்ணிக்கலாம்
————
chem

website;http://chemxseer.ist.psu.edu/
——–

துறை தோறும் தனி தேடியந்திரம் உருவாக்குவது என்றால் முதலில் எந்த துறைக்கு தேடியந்திரம் மிகவும் அவசியம்? மற்ற எந்த துறையையும் விட ரசாயன துறைக்கே தனி தேடியந்தி ரத்திற்கான தேவை மிகவும் அதிகமாக இருக்கிறது.

நீங்கள் ரசாயன துறையை சேர்ந்த வராக இருந்தால், ரசாயன துறை தொடர்பான தகவல்களை இன்டெர் நெட்டில் தேடுபவராக இருந்தால் இதனை நிச்சயம் ஏற்றுக் கொள்வீர் கள். அதனால்தான் ரசாயனத்திற் கென்று தனி தேடி யந்திரத்தை உருவாக்கி உள்ளனர்.
அமெரிக்காவில் உள்ள பென் ஸ்டேட் கல்லூரியின் தகவல் தொழில்நுட்ப விஞ்ஞானம் மற்றும் தொழில்நுட்ப பிரிவு இந்த தேடி யந்திரத்தை உருவாக்கி உள்ளது.

ரசாயனத்திற்கான தனி தேடியந் திரத்தின் அவசியத்தை மிக எளிதாக விளங்கி கொள்ளலாம். மற்ற துறையினரை விட ரசாயன துறையை சேர்ந்தவர்கள் இன்டெர் நெட்டில் தங்கள் துறை தொடர்பான தகவல்களை தேடும்போது நொந்து போவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கிறது. அதிலும் குறிப்பாக மூலக்கூறு தொடர்பான தகவல் களை தேடினால் கூகுல் உள்ளிட்ட எந்த தேடியந்திரமும் அவர்களை வெறுப் பேற்றி விட வாய்ப்பு இருக்கிறது.

உதாரணமாக சிஎச்4 எனும் மூலக்கூறு தொடர்பான கட்டுரையை ரசாயன நிபுணர் ஒருவர் தேடுகிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம், மாமூலான தேடியந்தி ரங்கள், அதனை சேனல்4 அல்லது சேப்டர்4க்கான குறியீடாக எடுத்துக் கொண்டு அந்த தகவல் களையெல்லாம் கொண்டு வந்து தரும். ஆனால் சிஎச்4 என்பது ஒரு மூலக்கூறு எனும் விஷயத்தை மறந்து விடும்.

இதே போல எண்ணற்ற உதார ணங்களை சொல்லி கொண்டே போகலாம். எச்இ என்றால் ஹீலியம் என்று உடனடியாக சொல்லத் தோன்றும். ஆனால் தேடியந்திரங் களை பொருத்தவரை எச்இ என்றால் அவன் என்று ஆண் மகனை குறிப்பதற்கான ஹி என்ற ஆங்கில வார்த்தையையே கருத்தில் எடுத்துக் கொள்ளும்.

இதே போல ஐ என்றால் அயோ டின் என்று பொருள் கொள்ளாமல் ஐ என்ற பதத்தையோ அல்லது இன் என்ற பதத்தையோ எடுத்துக் கொண்டு அதற்கேற்ப முடிவுகளை பட்டியலிட்டு கொடுக்கும்.

ரசாயன நிபுணர்களுக்கு இதனால் எத்தகைய ஏமாற்றம் ஏற்படும் என்பதை இப்படி தேடி பார்த்தால் மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும். மேலும் ஓஎச் என்றால் ஆக்சிஜன் தொடர்பான மூலக்கூறு சேர்க்கை என்பது ரசாயனத்தில் பரீச்சயம் கொண்டவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும்.

தேடியந்திரத்தில் ஓஎச் என்று சொன்னால் அது அமெரிக்காவில் உள்ள ஓஹியா மாகாணத்திற்கான சுருக்கம் என்று நினைத்துக் கொள்ளும். எனவே ரசாயன நிபுணர்கள் தேடி யந்திர பட்டியல்களில் மூலக்கூறு தொடர்பான விவரங்களை தாங் களே தேடி கண்டுபிடித்தாக வேண் டிய நிலை தற்போது இருக்கிறது.

தேவையில்லாத தகவல்களை எல்லாம் விலக்கி விட்டு பொருத்த மான முடிவுகளை அவர்கள் தேடி எடுக்க வேண்டும். இதனை எளிதாக்கும் வகையில் தற்போது கெம் எக்ஸ் சீர் எனும் பெயரிலான தேடியந்திரம் உருவாக்கப் பட்டுள்ளது. இந்த தேடியந்திரம் மூலக்கூறு தொடர்பான தேடலில் ஈடுபடும் போது மூலக்கூறு இருக்கும் கட்டுரை களை இனங்கண்டு கொண்டு அவற்றை மட்டுமே பட்டியலிட்டு தருகிறது.

எனவே ரசாயன துறையினருக்கு தேடல் எளிதாக முடியும். இதற்காக ரசாயனம் தொடர்பான கட்டுரைகள் அனைத்தும் இந்த தேடியந்திரத்தில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.
மூலக்கூறுகளை தேட முடிவதோடு ரசாயன துறையினர் மூலக்கூறு தொடர்பான மற்ற ஆய்வுக் கட்டுரை களையும் தேடி கண்டுபிடிக்க இது உதவுகிறது. மூலக்கூறு தொடர்பான சூத்திரங் களை எப்படி புரிந்து கொள்கிறது என்பதை தேடியந்திரத்திற்கு கற்றுத் தந்து இதனை உருவாக்கியுள்ளனர்.

இதற்கு பின்னே கடினமான உழைப்பு இருக்கிறது. கம்ப்யூட்ட ருக்கு மூலக்கூறின் தன்மைகளை புரிய வைப்பது எளிதான காரியம் அல்ல. இதற்கான விசேஷ மொழியை கையாண்டு கம்ப்யூட்டர் கள் மூலக்கூறு விவரங்களை இனங் கண்டு கொள்ள வைத்திருக்கின்றனர்.

அடிப்படையான தகவல்களை தேட முடிவதோடு இந்த தேடியந்திரத்தின் மூலம் ரசாயன அட்டவணைகளில் உள்ள தகவல்களையும் எளிதாக தேட முடியும். இதற்காக என்று இன்டெர் நெட் முழுவதும் உள்ள ரசாயன அட்டவணைகளில் உள்ள தகவல்களையெல்லாம் சேகரித்து வைத்திருக்கின்றனர். ரசாயன துறையில் புதிதாக வெளியிடப்படும் கட்டுரைகள் அனைத்தும் இந்த தேடியந்திரத்தில் சேர்க்கப்பட உள்ளது. ரசாயன துறையினருக்கு பெரிதும் பயன்படக் கூடிய அற்புதமான தேடியந்திரம் என்று இதனை வர்ணிக்கலாம்
————
chem

website;http://chemxseer.ist.psu.edu/
——–

About the author

CyberSimman

இண்டெர்நெட் சமூக மாற்றத்திற்கு வித்திடக்கூடிய ஜனநாயக தன்மை கொண்ட தொழில்நுட்பம் என்று சொல்லப்படுவதில் என‌க்கு மிகுந்த நம்பிக்கை உண்டு என்பதால் இண்டெர்நெட்டை எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்திகொள்ள முடிகிறது என சுட்டிக்கட்டுவதை எனது கடமையாக‌வே கருதுகிறேன்... மேலும்

Related posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *