Tag Archives: serach

மாணவர்களுக்கான சிறப்பு தேடியந்திரங்கள்!

இணையத்தில் தேடல் என்றவுடன் கூகிள் தான் பெரும்பாலனோருக்கு நினைவுக்கு வரும். அந்த அளவுக்கு கூகுள் தேடியந்திரம் பிரபலமாக இருக்கிறது. ஆனால் கூகிள் தவிர வேறு நல்ல தேடியந்திரங்களும் இணையத்தில் இருப்பது உங்களுக்குத்தெரியுமா? அதைவிட முக்கியமாக உங்களைப்போன்ற மாணவர்களுக்காக என்றே சிறப்பு தேடியந்திரங்கள் இருப்பது உங்களுக்குத்தெரியுமா? அப்படியா என்று ஆர்வத்துடம் கேட்கத்தோன்றுகிறாதா?

முதலில் ஸ்வீட்சர்ச்.காம் (http://www.sweetsearch.com/ ) தேடியந்திரத்தை பார்க்கலாம். ஸ்வீட்சர்ச் தன்னை மாணவர்களுக்கான தேடியந்திரம் என்று வர்ணித்துக்கொள்கிறது. இந்த தேடியந்திரத்தில் என்ன சிறப்புத்தெரியுமா? இது கூகிள் போல கோடிக்கணக்கான இணையதளங்களில் தேடாமல் மாணவர்களுக்கு ஏற்றது என தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 35,000 இணையதளங்களில் இருந்து மட்டுமே தேடல் முடிவுகளை பட்டியலிடுகிறது. ஆக, இதன் தேடல் முடிவுகள் பாதுகாப்பாகவும் இருக்கும் பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும். ஏனெனில் இந்த‌த‌ள‌ங்கள் எல்லாமே ஆசிரிய‌ர்க‌ள்,கல்வியாளர்கள்,நூல‌க‌ர்க‌ள் போன்ற‌வ‌ர்க‌ளால் கவனமாக தேர்ந்த்டுக்கப்பட்டு அவற்றில் உள்ள தகவல்கள் ச‌ரிபார்க்க‌ப்ப‌ட்டவை. பொதுவாக‌க‌ல்வி அமைப்புக‌ளின் இணைய‌த‌ள‌ங்க‌ள் தேடிய‌ந்திர‌ங்கள் கண்ணில் படும் வகையில் தகவல்களை வடிவமைக்கவேண்டும் என்பதில் கவன‌ம் செலுத்துப‌வையாக‌இல்லாதாதால் அவ‌ற்றில் உள்ள‌விவ‌ர‌ங்க‌ள் தேட‌ல் ப‌க்க‌த்தில் இட‌ம்பெறாம‌லேயே போக‌லாம்.ஆனால் ஸ்வீட்ச‌ர்ச் க‌ல்வி நிறுவ‌ன‌த‌ள‌ங்களில் உள்ள‌த‌க‌வ‌ல்களை அழ‌காக‌தேடி எடுத்து ப‌ட்டிய‌லிடுகிற‌து.

அதும‌ட்டும் அல்ல‌தொட‌ர்ந்து இந்த‌நிபுண‌ர் குழு இணைய‌த‌ள‌ங்க‌ளை தொடர்ந்து ப‌ரிசில‌த்த‌வ‌ண்ண‌ம் இருந்து பொருத்த‌மான‌இணைய‌த‌ள‌ங்க‌ளை ம‌ட்டுமே தேட‌லுக்கு சேர்த்துக்கொள்கிற‌து. மேலும் முடிவுகளை அலசி ஆராய்ந்து அவற்றை தொடர்ந்து பட்டை தீட்டிக்கொண்டே இருக்கிறது.
மாண‌வ‌ர்க‌ளை பொருத்த‌வ‌ரை இந்த‌தேடிய‌ந்திர‌ம் மிக‌வும் ப‌ய‌னுள்ள‌தாக‌இருக்கும்.தேட‌ல் முடிவுக‌ளில் பொருத்த‌மான‌தையும் ந‌ம்ப‌க‌மான‌தையும் தேடிக்க‌ண்டுபிடிக்க‌அல்லாடாம‌ல் எடுத்த‌எடுப்பிலேயே தேவையான‌முடிவுகளை இதன் மூல‌ம் பெற‌லாம்.

இணைய‌உல‌கில் கூகுல் விள‌ம்ப‌ர‌ங்க‌ளை பெறுவ‌த‌ற்காக‌என்றே புத்திசாலித்த‌ன‌மாக‌உருவாக்க‌ப்ப‌ட்ட‌இணைய‌த‌ள‌ங்க‌ள் ப‌ல‌இருக்கின்ற‌ன‌. இவ‌ற்றில் உள்ள‌விவ‌ர‌ங்க‌ள் பெரும்பாலும் ப‌ய‌ன‌ற்ற‌வையாக‌இருக்கும். ஸ்வீட்ச‌ர்ச் இந்த இணைய ப‌த‌ர்க‌ளை எல்லாம் த‌விர்த்துவிடுகிற‌து. என‌வே மாண‌வ‌ச‌மூக‌த்திற்கு மிக‌வும் ப‌ய‌னுள்ள‌தாக‌இருக்கும்.

ஸ்வீட்ச‌ர்ச்சில் இன்னும் சில‌அற்புத‌ங்க‌ள் இருக்கின்ற‌ன‌.அத‌ன் தேட‌ல் ப‌க்க‌த்த‌ல் இட‌து ப‌குதியில் யோலிங்க் என்று ஒரு கட்ட‌ம் தோன்றும்.அதில் ஏதாவ‌து ஒரு குறிச்சொல்லை அடித்தால் முடிவுகளின் பொருத்த‌மான‌த‌ன்மையை அல‌சி ஆராய்ந்து அத‌ற்கேற்ற‌முடிவுக‌ள் வ‌டிக்க‌ட்ட‌ப்ப‌டும்.இந்த‌முடிவுக‌ளை பேஸ்புக் அல்ல‌து டிவிட்ட‌ர் வ‌ழியே ப‌கிர்ந்தும் கொள்ள‌லாம்.

இந்த‌பிர‌தான‌தேட‌ல் வ‌ச‌தியை த‌விர‌இதில் சில‌உப‌தேடல்க‌ளும் உண்டு.ஸ்வீட்ச‌ர்ச்மீ என்ற‌ப‌குதியை இள‌ம் மாண‌வ‌ர்க‌ள் த‌ங்களுக்கான‌தாக‌வ‌டிவ‌மைத்துக்கொள்லாம். இதே போல‌ஆசிரிய‌ர்க‌ள் ம‌ற்றும் நூல‌க‌ர்க‌ளுக்கான‌த‌னித்த‌னி ப‌குதிக‌ளும் இருக்கின்ற‌ன‌.
இவ‌ற்றை எல்லாம் விட‌சூப்ப‌ரான‌து தின‌ம் ஒரு தகவல் ப‌குதியும்,சுய‌ச‌ரிதைக்கான‌ப‌குதியும் தான் .தின‌ம் ஒரு த‌க‌வ‌ல் ப‌குதியில் தின‌ந்தோறும் ஏத‌வாது புதிதாக‌க‌ற்றுக்கொள்ள‌லாம்.இன்றைய‌வார்த்தை,இன்றைய‌பொன்மொழி,இன்றைய‌பேட்டி,இன்றைய கவிதை,என‌ஏக‌ப்ப‌ட்ட‌விஷ‌ய‌ங்க‌ள் இருக்கின்ற‌ன.

சுய‌ச‌ரிதை ப‌குதியில் சுய‌ச‌ரிதை எழுதுவ‌த‌ற்கான‌குறிப்புக‌ளோடு,தின‌ம் ஒரு சுயசரிதைக‌ளின் தொகுப்பு பிற‌ந்த‌நாள் காண்ப‌வ‌ர்க‌ள் என‌நிறைய‌விஷ‌ய‌ங்க‌ள் இட‌ம்பெறுகின்ற‌ன‌.ஆர்வ‌ம் உள்ள‌வ‌ர்க‌ள் மணிக்க‌ன‌க்கில் பொழுதை க‌ழிக்க‌லாம். டல்சினியா மீடியா எனும் நிறுவனம் இந்த தேடியந்திரத்தை நடத்தி வருகிறது. அடிப்படையில் கூகிள் சேவையை தான் பயன்படுத்துகிறது என்றாலும் வல்லுனர்கள் மற்றும் கல்வியாளர்கள் துணையுடன் கவனமாக தேர்வு செய்து பாதுகாப்பான தளங்களில் உள்ள முடிவுகளை மட்டுமே வழங்குகிறது. கட்டாயம் இந்த தேடியந்திரத்தை புக்மார்க் செய்து கொள்ளுங்கள். தகவல் சேகரிப்பிலும் ,வீட்டுப்பாடத்திற்கான ஆய்விலும் உதவியாக இருக்கும்.

இதே போலவே இன்போடோபியாவும் (http://www.infotopia.info/ ) மாணவர்களுக்கான தேடியந்திரம் தான். ஸ்வீட்சர்ச் போலவே இதுவும் வல்லுனர்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட இணையதளங்களில் இருந்து மட்டும் முடிவுகளை தேடித்தருகிறது. இதுவும் அடிப்படையில் கூகிள் தேடல் வசதியை தான் பயன்படுத்துகிறது.
இந்த தேடியந்திரத்தின் முகப்பு பக்கத்தில் மேலே அறிவியல்,இலக்கியம், கணிடம், செய்தி, சுயசரிதை போன்ற தலைப்புகளை பார்க்கலாம். அவற்றில் எதை கிளிக் செய்தாலும் அந்த தலைப்பில் மேற்கொண்டு தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கான இணைப்புகள் இருக்கின்றன. ஆக, இதை ஒரு களஞ்சியம் போலவும் பயன்படுத்தலாம்.
மாணவர்களுக்கான இன்னொரு தேடியந்திரம் ஐசீக் (http://www.iseek.com/iseek/home.page ) .இந்த தேடியந்திரத்தில் கேள்வியாகவும் கேட்கலாம் அல்லது வழக்கமான முறையில் தொடர்புடைய கீவேர்டை டைப் செய்தும் தேடலாம். எடுத்த எடுப்பிலேயே தேடும் சொல்லுக்கான விளக்கததை வழங்கிவிட்டு, தொடர்புடைய சொற்களையும் சுட்டிக்காட்டி , தேடல் முடிவுகளை பட்டியலிடுகிறது. கல்வி சார்ந்த இணையதளங்களை மட்டுமே இந்த பட்டியலில் பார்க்கலாம். வலது பக்கத்தில் தேடலை எப்படி எல்லாம் விரிவுபடுத்திக்கொள்ளலாம் என்பதற்கான குறிப்புகளும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. கூகிள் போல லட்சகணக்கில் எல்லாம் முடிவுகள் வந்து நிற்காமல் தேவையான முடிவுகள் மட்டுமே இடம்பெறுகின்றன. தேடலை கல்வி சார்ந்த்தாக அல்லது இணையம் சார்ந்த்தாக தேர்வு செய்து கொள்ளும் வசதியும் இருக்கிறது. ஆய்வு நோக்கில் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
இதே போலவே ஸ்டடி நேவிகேடர் ( http://www.studynavigator.com/) தேடியந்திரம் கல்வி சார்ந்த இணையதளங்களில் தேட உதவுகிறது. தேடும் தகவல்கள் களஞ்சியங்களில் இருந்து வேண்டுமா? அகராதிகளில் இருந்து தேவையா? என தீர்மானித்துக்கொள்ளலாம். தகவல்கள் மற்றும் மேற்கோள்களையும் குறிப்பிட்டு தேடலாம்.

இணையத்தில் உலாவும் போது எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்படுவதை நீங்கள் அறிந்திருக்கலாம். அந்த வகையில் இணையத்தில் பாதுகாப்பாக தேட இந்த தேடியந்திரங்கள் உதவியாக இருக்கும்

—-
சுட்டி விகடனில் எழுதியது. நன்றி சுட்டி விகடன்-
—–

தேடியந்திரங்களில் பலரும் அறிந்த கூகிள் தவிர எண்ணற்ற தேடியந்திரங்கள் இருக்கின்றன. கணித சமன்பாடுகளுக்கான பிரத்யேக தேடியந்திரம் போன்றவையும் உண்டு. இவை பற்றி அறியும் ஆர்வமும் தேவையும் இருக்கிறதா? என தெரிவிக்கவ்உம்

அன்புடன் சிம்மன்

கூகுல் த‌லை மேல் ஒரு தேடியந்திரம்.

surf

மாற்று தேடியந்திரங்கள் எத்தனை இருந்தால் என்ன  தேடியந்திர மாற்றம் தேவையில்லை என்றே பெரும்பாலானோர் நினைக்கின்றனர்.அதாவது மாற்று தேடியந்திரம் வேண்டாம்,கூகுலே போதும் என நினைக்கின்றனர்.

ஆனாலும் மாற்று தேடியந்திரங்களுக்கு குறைவில்லை. கூகுலோடு போட்டியிட்டு வெல்ல முடியாவிட்டாலும் தங்களுக்கென தனி தேடல் பாதையை உருவாக்கி கொண்டுள்ள தேடியந்திரங்களும் இல்லாமல் இல்லை.

இவற்றில் சில இணையவாசிகளின் கூகுல் அபிமானத்தை சோதிக்க கூடியது.சிலவற்றின் நோக்கம் கூகுலின் தேடல் ஆதிக்கத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதாகவும் இருக்கிறது.ஒரு தேடியந்திரமாக கூகுலின் போதாமைகளை சுட்டிக்காட்டி அதற்கு தீர்வு அளிக்க முயலும் தேடியந்திரங்களும் இருக்கின்றன.

இந்த வகை மாற்று தேடியந்திரங்களில் சில  கூகுலோடு மல்லு கட்டாமல் அதன் தேடல் முடிவுகளை மேம்படுத்தி தரவும் முயல்கின்றன. சர்ஃப் கேன்யான் தேடியந்திரம் இதை தான் செய்கிறது.

கூகுல் மட்டும் அல்ல அதன் போட்டியாளர்களான பிங் மற்றும் யாஹுவின் தேடல் முடிவுகளையும் இது செம்மை படுத்தி தருகிறது.அதாவது இணைய தேடலில் உள்ள பொதுவான குறையை களைந்து தேடல் அனுபவத்தை சீராக்குவதாக சர்ஃப் கேன்யான் சொல்கிறது.

மாற்று தேடியந்திரம் என்றாலும் ஏற்கனவே பயன்படுத்தும் கூகுல் உள்ளிட்ட தேடியந்திரத்தை கைவிடாமலே பயன்படுத்தலாம் என்பது தான் இதன் சிறப்பு.கூகுல் அல்லது யாஹூ போன்ற தேடியந்திரங்களின் தலை மீது உட்கார்ந்து கொண்டு அவற்றின் தேடல் முடிவுகளை தேடுபவரின் நோக்கத்திற்கு ஏற்ப பட்டை தீட்டித்தருவது இதன் ஆதார் பலம்.

அந்த வகையில் இதை பிரவுசர்களின் நீட்சியாக பயன்படுத்தலாம்.அதாவது இதை டவுண்லோடு செய்து கொண்டால் பிரவுசர் துண்டாக ஒளிந்து கொள்ளும். தேடியந்திரங்களை பயன்படுத்தும் போது அவற்றின் தலை மீது அமர்ந்திருப்பது போல முடிவுகளை பார்த்து கொண்டே இருக்கும்.

தேடல் பட்டியல் தோன்றியதும் முடிவுகளுக்கு அருகே நீல நிற‌த்தில் உள்ள அம்புக்குறிய கிளிக் செய்ய வேண்டும். சர்ஃப் கேன்யானுக்கு சொந்தமான இந்த அம்பு குறி இப்போது நீங்கள் எதிர்பார்க்காத மாய‌த்தை நிகழ்த்தும்.தேடல் பட்டியலில் உள்ள முடிவுகளில் உங்கள் தேடலுக்கு மிகவும் பொருத்தமானதை முதலில் கொண்டு வந்து நிறுத்தும் .அந்த இணைய பக்கம் தேடல் பட்டியலில் 3 ம் பக்கத்திலோ அல்லது 4 ம் பக்கத்திலோ மறைந்திருக்கலாம்.நீங்கள் டைப் செய்த குறிச்சொல்லின் அடைப்பையில் உங்களுக்கு பொருத்தமாக அமையக்ககூடிய அந்த பக்கத்தை இந்த தேடியந்திரம் தானாக தேடி முதலில் கொண்டு வந்து நிறுத்துகிற‌து.

வழக்கமாக இதை நீங்களே செய்ய வேன்ட்டியிருக்கும். குறிச்சொல்லுக்கேற்ற பக்கங்கள் பட்டியலிப்பட்டாலும் அவற்றை ஒவ்வொன்றாக அல‌சி ஆராய்ந்து எது பொருத்தமானது என தீர்மானிக்க வேண்டும். இதற்கு கொஞ்சம் நேரம் செல்வாகும்.

சர்ஃப் கேன்யான் இந்த வேலையை இணையவாசிகள் சார்பில் மேற்கொள்கிறது.இணையவாசிகளின் குறிச்சொல்லை கண்காணித்து அதன் அடிப்படையில் சரியான இணைய பக்கங்களை தேடல் பட்டியலில் இருந்து இழுத்து வந்து நிறுத்தி வியக்க வைக்கிற‌து.

முதல் முடிவு வந்ததும் அடுத்ததாக மீண்டும் ஒரு முறை நீல அம்பு குறியை கிளிக் செய்தால் அடுத்த கட்டமாக தேடி மேலும் பொருத்தமான பக்கத்தை காட்டுகிறது.

ஒரு எளிய உதாரணம் மூலம் இந்த செயல்பாட்டை புரிந்து கொள்ளலாம்.டால்பின் என்று தேடும் போது தேடியந்திரங்களுக்கு சின்னதாக ஒரு குழப்பம் ஏற்படும்.டால்பின் என்பது மீனா அல்லது மியாமி டால்பின்ஸ் எனும

அசத்தலான ஷாப்பிங் தேடியந்திரம்.

இ காமர்ஸ் தள‌‌ங்கள் அடுத்த கட்டத்திற்கு முன்னேறி விட்டன.பொருட்கள் பற்றிய விவரங்களை பட்டியலிட்டு தேவையானதை வாங்கி கொள்ளுங்கள் என்று ஒதுங்கி கொண்ட நிலை மாறி நுகர்வோரின் தேவையையும் எதிர்பார்ப்பையும் புரிந்து கொண்டு அவர்கலுக்கு ஏற்ற பொருளை பரிந்துரை செய்யும் புத்திசாலி ஷாப்பிங் தளங்கள் இப்போது உதயமாகி வருகின்றன.

அதாவது ஒரு பொருளை வாங்குவதற்கு முன் அந்த பொருள் தொடர்பான சகலவிதமான அமசங்களையும் அலசி ஆராய்ந்து சரியான பொருளை தேர்வு செய்ய உதவும் புத்திசாலி ஷாப்பிங் தேடியந்திரங்களாக இவை அமைந்துள்ளன.

இந்த வகையில் புதிய அறிமுகம் ஹைடென்டிபை.

கட்டளையிடுங்கள் தலைவா கத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லும் விசுவாசமான தொண்டனை போல ‘தேவையை சொல்லுங்கள்,உங்களுக்கான சரியான பொருளை பரிந்துரை செய்கிறோம் என்கிற‌து இந்த தளம்.சொல்வது போலவே நுகர்வோர் தேவைக்கேற்ற பொருளை பரிந்துரைக்கவும் செய்கிற‌து.

என்ன பொருள் தேவை என்று தெரிவித்தால் போதும் இந்த தளம் பொருத்தமான பொருளை பட்டியலிடுகிறது.அதுவும் சும்மாயில்லை,நுகர்வோர் சார்பில் விரிவான ஆய்வு மேற்கொண்டு அதனடிப்படையில் பொருத்தமான பொருட்களை பட்டியலிடுகிறது.

விருப்பமான பொருளை வாங்கும் போது,கண்ணை முடிக்கொண்டு வாங்கிவிட முடியுமா?எதிர்பார்க்கும் எல்லா அம்சங்களும் அதில் உள்ளனவா என்று பார்க்க வேண்டும்.விலை குறைவாக இருக்கிறதா என்றும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.தரமானதா,செய்லதிற மிக்கதா என்றெல்லாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.

கொஞ்சம் மெனக்கெட்டால் இண்டெர்நெட்டிலேயே பொருட்களின் பல்வேறு அம்சங்களை அலசி ஆராய்ந்து விடலாம் தான்.இதற்கு உதவக்கூடிய விலை ஒப்பீட்டு இணையதளங்கள் ,பொருட்களின் ச‌கலவிதமான விவரங்களையு தரும் விக்கி பாணி தளங்கள்,பொருட்களை பயன்படுத்திய நுகர்வோர் தெரிவித்த கருத்துக்கள் அடங்கிய தளங்கள் உள்ளிட்ட தளங்களுக்கு சென்று தேடிப்பார்த்து விவரங்களை சேகரித்து முடிவெடுக்க வேண்டும்.

இப்படி கஷ்டப்படாமலேயே ஆனால் இத்தகையை ஆய்வின் மூலம் பெறக்கூடிய பலனை பெற முடிந்தால் எப்படி இருக்கும்?அதை தான் ஹைடன்டிபை செய்கிற‌து.அதாவது நுகர்வோர் சார்பில் இந்த தளமே விரிவான் ஆய்வை மேற்கொண்டு வாங்கக்கூடிய‌ பொருளை பரிந்துரைக்கிற‌து.

நுகர்வோர் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் தங்கள் தேவை என்ன என்பதை தெளிவாக குறிப்பிடுவது மட்டுமே.உதாரணமாக லேப்டாப் வாங்குவதாக இருந்தால்,அலுவலக பயன்பட்டிற்கான,நீடித்த பேட்டரி கொண்ட,விலை மலிவான,சேமிப்பு திறன் மிக்க லேப்டாப் தேவை என்று குறிப்பிட்டால் போதும்,இந்த‌ அம்சங்களை பூர்த்தி செய்யும் லேப்டாப்பை பட்டியலிடுகிற‌து.

கூகுல் போன்ற தேடியந்திரத்தில் உள்ள தேடல் கட்டம் போன்ற கட்டத்தில் நுகர்வோர் தாங்கள் எதிர்பார்க்கும் அம்சங்களை டைப் செய்து தேடிக்கொள்லாம்.

இதே போல கம்புயூட்டர்,லேப்டாப்,ஐபாட்,டிஜிட்டல் காமிரா,ஸ்மார்ட் போன்கள்,டிவிக்கள் போன்ற சாதன வகையை சேர்ந்த எந்த பொருளையும் வாங்க‌ இந்த தளத்தை பயன்ப‌டுத்தி கொள்ள‌லாம்.

தொழில்நுட்ப அம்சங்களை அலசி ஆராய்ந்து,விலைகளை ஒப்பிட்டு பார்த்து தான் சரியான் பொருளை வாங்க முடியும் என்றாலும்,அதற்கு சுலபமான வழி இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இந்த தளம் உருவாக்கப்ப்பட்டுள்ளது.நண்பர்களிடம் தேவையையும் எதிர்பார்ப்படையும் சொல்லி ஆலோசனை கேட்பது போலவே இந்த தளமும் நுகர்வோர் தெரிவிக்கும் தகவல்களில் இருந்து நெத்தியடி போல பரிந்துரை வழங்குகிற‌து.

நுகர்வோர் தனக்கு என்ன விதமான பொருள் தேவை என்று தீர்மானித்து விட்டால் அதனை அடையாளம் காட்டி விடுவதாக இந்த தளம் உறுதி அளிக்கிறது.

முகப்பு பக்கத்தில் சக‌ நுகர்வோர் தேடிய பொருட்கள் பற்றிய‌ தகவல்களும் இடம் பெறுகின்றன.அவற்றையும் நுகர்வோர் தங்களுக்கான வழிகாட்டுதலாக எடுத்து கொள்ளலாம்.நேரடியாக‌ இந்த தளத்தில் இருந்தே பொருட்கலை விற்பனை செய்யும் தளத்திற்கான இணைப்பும் தரப்படுகிறது. விலை குறைப்பு சலுகை பற்றிய‌ தகவலும் முகப்பு பக்கத்திலேயே இடம் பெறுகிறது.

இதே போல ஷாப்பிங் செய்ய கைகொடுக்கும் சேவை ஐஷாப்பர் தளமும் வழங்குகிற‌து.

இணையதள முகவரிhttp://www.hidentify.com