இந்த தளம் ஆனந்ததின் பேஸ்புக்.

மகிழ்ச்சி கண்ணாடி வழியே மட்டு வாழ்க்கையை பார்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொன்டவரா நீங்கள! அப்படியென்றால் ‘ஹேப்பிய.ஸ்ட் ‘இணையதளம் உங்களை உற்சாகம் கொள்ள வைக்கும்.

காரணம், மகிழ்ச்சியையும் அதற்கான காரணங்களையும் பகிர்ந்து கொள்ள உதவுகிறது இந்த தளம்.

வாழ்க்கை என்றால் ஆயிரம் இருக்கும் என்பதற்கே ஏற்ப எல்லோருக்கும் எத்தனையோ மனக்குறைகள் இருக்கும்.உள்ள குமுறல்கள் இருக்கும்.அதே நேரத்தில் எல்லோருக்குமே ஆனந்ததின் எல்லையாக விளங்கும் தருணங்களும் உண்டு.யோசித்து பார்த்தால் நாம் பூரித்து போகவும் நம்மை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தவும் அநேக விஷயங்கள் இருக்கின்றன.

இவற்றை எல்லாம் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக என்றே ஹேப்பிய.ஸ்ட் தளம் துக்கப்பட்டுள்ளது.ஒருவிதத்தில் இதனை ஆனந்தமான விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கான பேஸ்புக் என்று சொல்லலாம்.

வாழ்க்கை குறித்து எனக்கு எந்த புகார்களும் இல்லை என்று நினைப்பவர்களும்,எல்லாவற்றையும் மீறி மகிழ்ச்சி கொள்ளச்செய்யும் சங்கதிகளும் இருப்பதாக நம்புகிறவர்கள் அந்த விஷயங்களை இதில் வெளியிடலாம்.

உங்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தும் விஷயங்கள் என்ன? என்று யாரோ கேட்ட கேள்விக்கு பதில் அளிப்பது போல மகிழ வைத்தவை குறித்தெல்லாம் இதில் ஒருவருடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்ளலாம்.

நீண்டதூர பஸ்பயணத்தின் போது கேட்டு அகமகிழ்ந்து போன இளையராஜாவின் பாட்டு,மெய் சிலிர்க்கவைத்த இயற்கை காட்சி ,நெருக்கடியான நேரத்தில் கைகொடுத்து உதவிய நண்பன்,புத்துணர்ச்சி தந்த மழலையின் புன்னகை என சந்தோஷம் தந்த எந்த அனுபவத்தையும் இங்கு வெளியிடலாம்.

இவ்வாறு அனந்த அனுபவங்களை பகிர ஏழு விதமான அம்சங்களை இந்த தளம் முன் வைக்கிறது.ஆரொக்கியமான உணவு,நன்றி உணர்ச்சி,சுறுசுறுப்பு,தியானம்,ஞானம் உள்ளிட்ட ஏழு அம்சங்களே மகிழ்ச்சிக்கான மூலக்காரணமாக கருதும் இந்த தளம் இவை ஒவ்வொன்று தொடர்பாகவும் அனுபவங்களை மற்றவர்களோடு பகிரலாம்.

உதாரணமாக வாழ்க்கையில் எதெற்கெல்லாம்,அல்லது யாருக்கெல்லாம் நன்றிவுடையவராக இருக்கின்றிர்களோ அதனை குறிப்பிட்டு அதற்கான காரணத்தையும் விளக்கலாம்.

இப்படி பகிர்ந்து கொண்ட பின் நண்பர்களுக்கு இமெயில் மூலம் இது குறித்து தகவல் அனுப்பி வைக்கலாம்.பேஸ்புக் மற்றும் டிவிட்டர் மூலமும் இந்த தகவலை பகிரலாம்.

நணபர்கள் இதனை படித்த பின்னர் தங்களது கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம்.அவர்களும் தங்களது மகிழ்ச்சி அனுபவங்களை குறிப்பிடலாம்.அந்த வகையில் மக்ழ்ச்சி சார்ந்த உரையாடலாகவும் இது அமையும்.

இதன் மூலமே புதிய நண்பர்களையும் தேடிக்கொள்ளலாம்.தொடர்ந்து உரையாடலாம்.இப்படியாக எல்லாமே மகிழ்ச்சி சார்ந்ததாக அமையும்.

மகிழ்ச்சியானவற்றை பகிர்ந்து கொள்ளவும் மற்றவர்களின் மகிழ்ச்சியான தருனங்களை தெரிந்து கொள்ளவும் வழி செய்யும் இந்த சேவை மூலமாக பொதுவில் நம்பிக்கையான புத்துணர்ச்சி மிக்க மனநிலையை பெறலாம்.

எல்லோரும் நல்ல விஷயங்களையே பேசிக்கொண்டிருந்தால் நம்மையறியாமல் ஒரு நம்பிகை உனர்வு ஏற்படும் அல்லாவா,அதை தான் இந்த மகிழ்ச்சி வலைப்பின்னல் ஏற்படுத்த முயல்கிறது.

சண்டையும் சச்சரவும் நிறைந்த உலகில் இப்படி மகிழ்ச்சியை மையமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த சேவை நல்வரவு தானே.

மகிழ்ச்சியில் மிதக்க ,இணையதள முகவரி;http://happie.st/

மகிழ்ச்சி கண்ணாடி வழியே மட்டு வாழ்க்கையை பார்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொன்டவரா நீங்கள! அப்படியென்றால் ‘ஹேப்பிய.ஸ்ட் ‘இணையதளம் உங்களை உற்சாகம் கொள்ள வைக்கும்.

காரணம், மகிழ்ச்சியையும் அதற்கான காரணங்களையும் பகிர்ந்து கொள்ள உதவுகிறது இந்த தளம்.

வாழ்க்கை என்றால் ஆயிரம் இருக்கும் என்பதற்கே ஏற்ப எல்லோருக்கும் எத்தனையோ மனக்குறைகள் இருக்கும்.உள்ள குமுறல்கள் இருக்கும்.அதே நேரத்தில் எல்லோருக்குமே ஆனந்ததின் எல்லையாக விளங்கும் தருணங்களும் உண்டு.யோசித்து பார்த்தால் நாம் பூரித்து போகவும் நம்மை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தவும் அநேக விஷயங்கள் இருக்கின்றன.

இவற்றை எல்லாம் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக என்றே ஹேப்பிய.ஸ்ட் தளம் துக்கப்பட்டுள்ளது.ஒருவிதத்தில் இதனை ஆனந்தமான விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கான பேஸ்புக் என்று சொல்லலாம்.

வாழ்க்கை குறித்து எனக்கு எந்த புகார்களும் இல்லை என்று நினைப்பவர்களும்,எல்லாவற்றையும் மீறி மகிழ்ச்சி கொள்ளச்செய்யும் சங்கதிகளும் இருப்பதாக நம்புகிறவர்கள் அந்த விஷயங்களை இதில் வெளியிடலாம்.

உங்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தும் விஷயங்கள் என்ன? என்று யாரோ கேட்ட கேள்விக்கு பதில் அளிப்பது போல மகிழ வைத்தவை குறித்தெல்லாம் இதில் ஒருவருடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்ளலாம்.

நீண்டதூர பஸ்பயணத்தின் போது கேட்டு அகமகிழ்ந்து போன இளையராஜாவின் பாட்டு,மெய் சிலிர்க்கவைத்த இயற்கை காட்சி ,நெருக்கடியான நேரத்தில் கைகொடுத்து உதவிய நண்பன்,புத்துணர்ச்சி தந்த மழலையின் புன்னகை என சந்தோஷம் தந்த எந்த அனுபவத்தையும் இங்கு வெளியிடலாம்.

இவ்வாறு அனந்த அனுபவங்களை பகிர ஏழு விதமான அம்சங்களை இந்த தளம் முன் வைக்கிறது.ஆரொக்கியமான உணவு,நன்றி உணர்ச்சி,சுறுசுறுப்பு,தியானம்,ஞானம் உள்ளிட்ட ஏழு அம்சங்களே மகிழ்ச்சிக்கான மூலக்காரணமாக கருதும் இந்த தளம் இவை ஒவ்வொன்று தொடர்பாகவும் அனுபவங்களை மற்றவர்களோடு பகிரலாம்.

உதாரணமாக வாழ்க்கையில் எதெற்கெல்லாம்,அல்லது யாருக்கெல்லாம் நன்றிவுடையவராக இருக்கின்றிர்களோ அதனை குறிப்பிட்டு அதற்கான காரணத்தையும் விளக்கலாம்.

இப்படி பகிர்ந்து கொண்ட பின் நண்பர்களுக்கு இமெயில் மூலம் இது குறித்து தகவல் அனுப்பி வைக்கலாம்.பேஸ்புக் மற்றும் டிவிட்டர் மூலமும் இந்த தகவலை பகிரலாம்.

நணபர்கள் இதனை படித்த பின்னர் தங்களது கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம்.அவர்களும் தங்களது மகிழ்ச்சி அனுபவங்களை குறிப்பிடலாம்.அந்த வகையில் மக்ழ்ச்சி சார்ந்த உரையாடலாகவும் இது அமையும்.

இதன் மூலமே புதிய நண்பர்களையும் தேடிக்கொள்ளலாம்.தொடர்ந்து உரையாடலாம்.இப்படியாக எல்லாமே மகிழ்ச்சி சார்ந்ததாக அமையும்.

மகிழ்ச்சியானவற்றை பகிர்ந்து கொள்ளவும் மற்றவர்களின் மகிழ்ச்சியான தருனங்களை தெரிந்து கொள்ளவும் வழி செய்யும் இந்த சேவை மூலமாக பொதுவில் நம்பிக்கையான புத்துணர்ச்சி மிக்க மனநிலையை பெறலாம்.

எல்லோரும் நல்ல விஷயங்களையே பேசிக்கொண்டிருந்தால் நம்மையறியாமல் ஒரு நம்பிகை உனர்வு ஏற்படும் அல்லாவா,அதை தான் இந்த மகிழ்ச்சி வலைப்பின்னல் ஏற்படுத்த முயல்கிறது.

சண்டையும் சச்சரவும் நிறைந்த உலகில் இப்படி மகிழ்ச்சியை மையமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த சேவை நல்வரவு தானே.

மகிழ்ச்சியில் மிதக்க ,இணையதள முகவரி;http://happie.st/

About the author

CyberSimman

இண்டெர்நெட் சமூக மாற்றத்திற்கு வித்திடக்கூடிய ஜனநாயக தன்மை கொண்ட தொழில்நுட்பம் என்று சொல்லப்படுவதில் என‌க்கு மிகுந்த நம்பிக்கை உண்டு என்பதால் இண்டெர்நெட்டை எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்திகொள்ள முடிகிறது என சுட்டிக்கட்டுவதை எனது கடமையாக‌வே கருதுகிறேன்... மேலும்

Related posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *