ரெஸ்யூம் எப்படி இருக்கிறது என ஆராய்ந்து சொல்லும் தளம்.

Screenshot_2019-01-04 Free Resume Review TopResume(2)ரெஸ்யூம் தொடர்பான சுவாரஸ்யமான இணையதளம் ஒன்றை பார்க்கலாம்: ஜாப்பாக்ஸ்.டாப்ரெஸ்யூம் – இது அந்த தளம்! 

ஜாப்பாக்ஸ் என்ன செய்கிறது, என்றால், ஒருவரது ரெஸ்யூம் எப்படி இருக்கிறது என ஆராய்ந்து சொல்கிறது. நல்ல வேலை கிடைக்க வேண்டும் என்றால் ரெஸ்யூம் சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் என சொல்லப்படுவதை நீங்கள் அறிந்திருக்கலாம்.

சிறந்த ரெஸ்யூம் என்றால், வேலைக்கு விண்ணப்பிப்பவரின் தகுதி, திறன்களை நேர்த்தியாக எடுத்துரைக்கும் வகையில் அது அமைந்திருக்க வேண்டும் என புரிந்து கொள்ளலாம். அப்போது தான், வந்து குவியும் ரெஸ்யூம்கள் மத்தியில் ஒருவரது ரெஸ்யூம் கவனத்தை ஈர்த்து வேலை வாய்ப்பு பெறுவது சாத்தியம்.

வேலைவாய்ப்புக்கான சாத்தியத்தை அதிகமாக்கும் வகையில் சிறந்த முறையில் ரெஸ்யூமை தயாரிக்க பல வழிகளும், உத்திகளும் முன்வைக்கப்படுகின்றன. எல்லாம் சரி, உங்கள் வசம் உள்ள ரெஸ்யூம் இந்த வகையில் இருக்கிறதா?என்பதை அறிவது எப்படி?

இந்த கேள்விக்கு தான் ஜாப்பாக்ஸ் தளம் பதிலாக அமைகிறது. இந்த தளத்தில், பயனாளிகள் தங்கள் ரெஸ்யூமை சமர்பித்தால், அந்த ரெஸ்யூம் எப்படி இருக்கிறது என ஆராய்ந்து பார்த்து சொல்கிறது இந்த தளம்.

துறை சார்ந்த வல்லுனர்கள் கொண்டு இப்படி ரெஸ்யூம்களை ஆய்வு செய்து சொல்வதாக இந்த தளம் சொல்கிறது. அதோடு, பயனாளிகள் தங்கள் ரெஸ்யூமை மேம்படுத்திக்கொள்வதற்கான ஆலோசனைகள் மற்றும் தனிப்பட்ட குறிப்புகளையும் வழங்குவதாக சொல்கிறது.

இந்த தளத்தின் முகப்பு பகுதியில் ரெஸ்யூமை சமர்பிக்கும் வசதி உள்ளது. ஆர்வம் உள்ளவர்கள் முயன்று பார்க்கலாம். அல்லது ஆர்வம் உள்ள நண்பர்களுக்கு பரிந்துரைக்கலாம். :

Screenshot_2019-01-04 Free Resume Review TopResume(2)ரெஸ்யூம் தொடர்பான சுவாரஸ்யமான இணையதளம் ஒன்றை பார்க்கலாம்: ஜாப்பாக்ஸ்.டாப்ரெஸ்யூம் – இது அந்த தளம்! 

ஜாப்பாக்ஸ் என்ன செய்கிறது, என்றால், ஒருவரது ரெஸ்யூம் எப்படி இருக்கிறது என ஆராய்ந்து சொல்கிறது. நல்ல வேலை கிடைக்க வேண்டும் என்றால் ரெஸ்யூம் சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் என சொல்லப்படுவதை நீங்கள் அறிந்திருக்கலாம்.

சிறந்த ரெஸ்யூம் என்றால், வேலைக்கு விண்ணப்பிப்பவரின் தகுதி, திறன்களை நேர்த்தியாக எடுத்துரைக்கும் வகையில் அது அமைந்திருக்க வேண்டும் என புரிந்து கொள்ளலாம். அப்போது தான், வந்து குவியும் ரெஸ்யூம்கள் மத்தியில் ஒருவரது ரெஸ்யூம் கவனத்தை ஈர்த்து வேலை வாய்ப்பு பெறுவது சாத்தியம்.

வேலைவாய்ப்புக்கான சாத்தியத்தை அதிகமாக்கும் வகையில் சிறந்த முறையில் ரெஸ்யூமை தயாரிக்க பல வழிகளும், உத்திகளும் முன்வைக்கப்படுகின்றன. எல்லாம் சரி, உங்கள் வசம் உள்ள ரெஸ்யூம் இந்த வகையில் இருக்கிறதா?என்பதை அறிவது எப்படி?

இந்த கேள்விக்கு தான் ஜாப்பாக்ஸ் தளம் பதிலாக அமைகிறது. இந்த தளத்தில், பயனாளிகள் தங்கள் ரெஸ்யூமை சமர்பித்தால், அந்த ரெஸ்யூம் எப்படி இருக்கிறது என ஆராய்ந்து பார்த்து சொல்கிறது இந்த தளம்.

துறை சார்ந்த வல்லுனர்கள் கொண்டு இப்படி ரெஸ்யூம்களை ஆய்வு செய்து சொல்வதாக இந்த தளம் சொல்கிறது. அதோடு, பயனாளிகள் தங்கள் ரெஸ்யூமை மேம்படுத்திக்கொள்வதற்கான ஆலோசனைகள் மற்றும் தனிப்பட்ட குறிப்புகளையும் வழங்குவதாக சொல்கிறது.

இந்த தளத்தின் முகப்பு பகுதியில் ரெஸ்யூமை சமர்பிக்கும் வசதி உள்ளது. ஆர்வம் உள்ளவர்கள் முயன்று பார்க்கலாம். அல்லது ஆர்வம் உள்ள நண்பர்களுக்கு பரிந்துரைக்கலாம். :

About the author

CyberSimman

இண்டெர்நெட் சமூக மாற்றத்திற்கு வித்திடக்கூடிய ஜனநாயக தன்மை கொண்ட தொழில்நுட்பம் என்று சொல்லப்படுவதில் என‌க்கு மிகுந்த நம்பிக்கை உண்டு என்பதால் இண்டெர்நெட்டை எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்திகொள்ள முடிகிறது என சுட்டிக்கட்டுவதை எனது கடமையாக‌வே கருதுகிறேன்... மேலும்

Related posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *