கிலவுட் சேவையில் தகவல்களை பாதுகாப்பதற்கான வழிகள்.

cloudபுகைப்படங்களை சேமிப்பதாகட்டும், கோப்புகளை பகிர்வதாகட்டும் இப்போது கிலவுட் முறையிலான சேவைகளை தான் அதிகம் பயன்படுத்துகிறோம். நிறுவனங்களும் கில்வுட் சார்ந்த சேவைகளை தான் அதிகம் பயன்படுத்துகின்றன. கில்வுட் முறையில் சேமிப்பதும் பகிர்வதும் சுலபமாக இருக்கிறது. பல நேரங்களில் இலவசமானதாகவும் இருக்கிறது. இவ்வளாவு ஏன் பத்திரங்கள், அடையாள அட்டை போன்றறை கூட கிலவுட் முறையில் சேமித்து வைக்கிறோம். நாம் பயன்படுத்தும் டிராப்பாக்ஸ் சேவையில் துவங்கி பல சேவைகள் கிலவுட்டில் தான் இயங்கின்றன. வருங்காலத்தில் மேலும் பல சேவைகளுக்கு கிலவுட் தொழில்நுட்பம் பயன்படப்போகிறது என்பதிலும் சந்தேகமில்லை. அது மட்டுமா, 2014 ல் பல பணிகளில் கம்ப்யூட்டரில் இருந்து கிலவுட்டுக்கு மாறிவிடும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

கிலவுட் தொழில்நுட்பத்தின் முக்கியத்துவம் பற்றியோ பயன்பாடு பற்றியோ எந்த கேள்வியும் இல்லை. எல்லாம் சரி, கில்வுட் தொழில்நுட்பத்தில் தகவல்களை சேமிப்பது எந்த அளவுக்கு பாதுக்கப்பானது. கிலவுட் பயன்பாட்டிற்கான விதிகளும் சட்டங்களும் என்ன சொல்கிண்றன? கிலவுட்டில் சேமிக்கப்படும் தகவல்களுக்கு யார் பொறுப்பு? இப்படி பல கேள்விகள் கிலவுட் பயன்பாட்டில் எழுகின்றன.

நாம் மேலும் மேலும் அதிக அளவில் கிலவுட் சேவையை பயன்படுத்த துவங்கியிருக்கும் நிலையில் அவற்றின் பாதுகாப்பு குறித்து அறிந்து கொள்வது நல்லது. மிகவும் அவசியமும் கூட.

பெரும்பாலான கில்வுட் சேவைகளின் சர்வர்கள் அமெரிக்காவில் இருக்கின்றன. ஆனால் அவற்றை பயன்படுத்துபவர்கள் எல்லா நாடுகளிலும் இருக்கின்றனர். எனில் சேமிக்கப்பட்ட தகவல்களில் ஏதேனும் பிரச்ச்னை என்றால் எந்த நாட்டு சட்டம் பொருந்தும் என்பது சிக்கலானது. அதோடு குறிப்பிட்ட சூழலில் , தலவல்களை அணுகும் உரிமை யாருக்கு உண்டு என்னும் கேள்வியும் சிக்கலாகலாம். பயனாளிகள் தாங்கள் சேமித்து வைத்த தகவல்கள் தங்களுக்கு சொந்தமானவை என்று நம்பலாம். ஆனால் அவை சேமிக்கப்பட்ட இடம் இன்னொரு நிறுவனத்திற்கு சொந்தமானது என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது. ஏதேனும் காரணத்துக்காக குறிப்பிட்ட அரசாங்கங்கள் தகவல்களை கேட்டால் கொடுக்க வேண்டி வரலாம். அப்போது என்னுடையது எனும் வாதம் எடுபடாது.

 

எனவே கிலவுட் சேவையை பயன்படுத்தும் போது சில வழிமுறைகளை பின்பற்றுவது சரியாக இருக்கும் என்று நிபுணர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்.

 

முக்கிய விவரங்களில் கவனம்:

 

கிலவுட் சேவையை பயன்படுத்துவது பல நேரங்களில் ஆபத்தாக முடியலாம். அதற்காக கிலவுட் சேவையையே பயனப்டுத்தக்கூடாது என்றில்லை. மாறாக கவனமாக பயன்படுத்த வேண்டும். சாதரானமான தகவல்கள் என்றால் யோசிக்காமல் கிலவுட்டில் சேமித்து வைக்கலாம். ஆனால் ரகசியமானவை மற்றும் முக்கிய தகவல்கள் என்றால் கிலவுட்டிற்கு கொண்டு செல்லும் முன் யோசியுங்கள். உதாரணத

cloudபுகைப்படங்களை சேமிப்பதாகட்டும், கோப்புகளை பகிர்வதாகட்டும் இப்போது கிலவுட் முறையிலான சேவைகளை தான் அதிகம் பயன்படுத்துகிறோம். நிறுவனங்களும் கில்வுட் சார்ந்த சேவைகளை தான் அதிகம் பயன்படுத்துகின்றன. கில்வுட் முறையில் சேமிப்பதும் பகிர்வதும் சுலபமாக இருக்கிறது. பல நேரங்களில் இலவசமானதாகவும் இருக்கிறது. இவ்வளாவு ஏன் பத்திரங்கள், அடையாள அட்டை போன்றறை கூட கிலவுட் முறையில் சேமித்து வைக்கிறோம். நாம் பயன்படுத்தும் டிராப்பாக்ஸ் சேவையில் துவங்கி பல சேவைகள் கிலவுட்டில் தான் இயங்கின்றன. வருங்காலத்தில் மேலும் பல சேவைகளுக்கு கிலவுட் தொழில்நுட்பம் பயன்படப்போகிறது என்பதிலும் சந்தேகமில்லை. அது மட்டுமா, 2014 ல் பல பணிகளில் கம்ப்யூட்டரில் இருந்து கிலவுட்டுக்கு மாறிவிடும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

கிலவுட் தொழில்நுட்பத்தின் முக்கியத்துவம் பற்றியோ பயன்பாடு பற்றியோ எந்த கேள்வியும் இல்லை. எல்லாம் சரி, கில்வுட் தொழில்நுட்பத்தில் தகவல்களை சேமிப்பது எந்த அளவுக்கு பாதுக்கப்பானது. கிலவுட் பயன்பாட்டிற்கான விதிகளும் சட்டங்களும் என்ன சொல்கிண்றன? கிலவுட்டில் சேமிக்கப்படும் தகவல்களுக்கு யார் பொறுப்பு? இப்படி பல கேள்விகள் கிலவுட் பயன்பாட்டில் எழுகின்றன.

நாம் மேலும் மேலும் அதிக அளவில் கிலவுட் சேவையை பயன்படுத்த துவங்கியிருக்கும் நிலையில் அவற்றின் பாதுகாப்பு குறித்து அறிந்து கொள்வது நல்லது. மிகவும் அவசியமும் கூட.

பெரும்பாலான கில்வுட் சேவைகளின் சர்வர்கள் அமெரிக்காவில் இருக்கின்றன. ஆனால் அவற்றை பயன்படுத்துபவர்கள் எல்லா நாடுகளிலும் இருக்கின்றனர். எனில் சேமிக்கப்பட்ட தகவல்களில் ஏதேனும் பிரச்ச்னை என்றால் எந்த நாட்டு சட்டம் பொருந்தும் என்பது சிக்கலானது. அதோடு குறிப்பிட்ட சூழலில் , தலவல்களை அணுகும் உரிமை யாருக்கு உண்டு என்னும் கேள்வியும் சிக்கலாகலாம். பயனாளிகள் தாங்கள் சேமித்து வைத்த தகவல்கள் தங்களுக்கு சொந்தமானவை என்று நம்பலாம். ஆனால் அவை சேமிக்கப்பட்ட இடம் இன்னொரு நிறுவனத்திற்கு சொந்தமானது என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது. ஏதேனும் காரணத்துக்காக குறிப்பிட்ட அரசாங்கங்கள் தகவல்களை கேட்டால் கொடுக்க வேண்டி வரலாம். அப்போது என்னுடையது எனும் வாதம் எடுபடாது.

 

எனவே கிலவுட் சேவையை பயன்படுத்தும் போது சில வழிமுறைகளை பின்பற்றுவது சரியாக இருக்கும் என்று நிபுணர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்.

 

முக்கிய விவரங்களில் கவனம்:

 

கிலவுட் சேவையை பயன்படுத்துவது பல நேரங்களில் ஆபத்தாக முடியலாம். அதற்காக கிலவுட் சேவையையே பயனப்டுத்தக்கூடாது என்றில்லை. மாறாக கவனமாக பயன்படுத்த வேண்டும். சாதரானமான தகவல்கள் என்றால் யோசிக்காமல் கிலவுட்டில் சேமித்து வைக்கலாம். ஆனால் ரகசியமானவை மற்றும் முக்கிய தகவல்கள் என்றால் கிலவுட்டிற்கு கொண்டு செல்லும் முன் யோசியுங்கள். உதாரணத

About the author

CyberSimman

இண்டெர்நெட் சமூக மாற்றத்திற்கு வித்திடக்கூடிய ஜனநாயக தன்மை கொண்ட தொழில்நுட்பம் என்று சொல்லப்படுவதில் என‌க்கு மிகுந்த நம்பிக்கை உண்டு என்பதால் இண்டெர்நெட்டை எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்திகொள்ள முடிகிறது என சுட்டிக்கட்டுவதை எனது கடமையாக‌வே கருதுகிறேன்... மேலும்

Related posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *