மாற்று வழியில் ரெயில் டிக்கெட் அளிக்கும் செயலி

இந்திய ரெயில்வேடில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது என்பது சில நேரங்களில் ஜாக்பெட் அடித்தது போல ஆகிவிடும்.பல நேரங்களில் தேவையான டிக்கெட்டை முன்பதிவு செய்யமுடியாமல் அல்லாட நேரலாம்.அல்லது காத்திருப்பு பட்டியலில் தவிக்க வேண்டியிருக்கும்.

இந்த சிக்கலுக்கான தீர்வாக ஒரு புதிய செயலியை இரண்டு பொறியில் மாணவர்கள் உருவாக்கியுள்ளனர்.
டிக்கெட் முன்பதிவை எளிதாக்கும் செயலிகள் ஏற்கனவே இருந்தாலும் இந்த செயலி கொஞ்சம் புதுமையாக செயல்பட்டு டிக்கெட் கிடைக்காத நேரங்களில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வதற்காக வழி செய்கிறது. அது எப்படி சாத்தியம் எனில் இந்த செயலி மாற்று வழியில் டிக்கெட்கள் இருக்கின்றனவா என்று கண்டறிந்து அவற்றை முன்பதிவு செய்ய வழிவகுக்கிறது.

இந்திய ரெயில்வே டிக்கெட் முன்பதிவு வசதியில் உள்ள பலரும் அறிந்திராத ஒரு சின்ன ரகசியத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இதை சாத்தியமாக்கித்தருகிறது டிரைன் ஜுக்கட் ( ‘Ticket Jugaad’) எனும் இந்த செயலி.
பொதுவாக டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் போது, குறிப்பிட்ட ரெயில் நிலையத்தில் இருந்து நாம் செல்ல வேண்டிய ரெயில் நிலையத்திற்கான தகவலை சமர்பிக்க வேண்டும்.அதன் பின் அந்த இடத்திற்கான டிக்கெட் இருக்கிறதா எனும் தகவல் தெரிவிக்கப்படும். அதிக தேவை இருந்தால் டிக்கெட் கிடைக்காமல் போகலாம்.

ஆனால், அதே நாளில் அதே ரெயிலில் முன்பதிவாகாத டிக்கெட்களும் இருக்கலாம் தெரியுமா? எப்படி என்றால், டிக்கெட் முன்பதிவில் ஒவ்வொரு ரெயில் நிலையத்திற்குமான ஒதுக்கீடு இருக்கிறது.எனவே நீங்கள் குறிப்பிட்ட நிலையத்தில் இருந்து பதிவு செய்யும் போது காத்திருப்பு பட்டியல் தோன்றினாலும் அதே நேரத்தில், அதே பாதையில் அந்த நிலையத்திற்கு முன்னதாக அல்லது அடுத்ததாக உள்ள ரெயில் நிலையத்தின் ஒதுக்கீட்டில் டிக்கெட்கள் காலியாக இருக்கலாம்.

இதை அடிப்படையாக கொண்டு செயல்படும் இந்த செயலி, குறிப்பிட்ட பாதையில் மாற்று ரெயில் நிலையங்கள் மூலம் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய முடியுமா என பார்த்து அதற்கு வழி செய்கிறது.
ஒரு சில ஏஜெண்ட்கள் இந்த முறையின் மூலம் தாங்களே டிக்கெட்கள் வேறு ஏதேனும் நிலையத்தில் உள்ளனவா என கண்டறிந்து முன்பதிவு செய்து தருவதும் உண்டு. ஆனால் இதற்காக அதிக கட்டணமும் வசூலித்துக்கொள்வார்கள்.

இந்த செயலி, இத்தகைய மாற்று நிலையங்களில் டிக்கெட்களை நிலையை தேடி ஒப்பிட்டு முன்பதிவு நிலையை அளிக்க முற்படுவதால் பல நேரங்களில் காத்திருப்பு பட்டியலை தாவி குதித்துவிடலாம்.
ஐஐடி காராக்பூர் மாணவரான ரூணால் ஜாஜு தனது சகோதரர் பல்ட்வாவுடன் சேர்ந்து இந்த செயலியை உருவாக்கியுள்ளார்.

ஜாஜு ஒருமுறை மேற்குவங்கத்தின் கராக்பூரில் இருந்து சொந்த ஊரான அவுரங்காபாத்திற்கு சென்ற போது டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய முடியாமல் அல்லாடியிருக்கிறார். ஆனால் பயண நாளில் பார்த்தால் அதே ரெயிலில் இருக்கைகள் காலியாக இருந்திருக்கின்றன. இந்த அனுபவத்திற்கு பிறகே பலருக்கு தேவை இருக்கும் நிலையில் டிக்கெட்கள் முன்பதிவு செய்யப்படாமல் இருக்கும் பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணும் வகையில் டிரைன் ஜுக்கட் செயலியை உருவாக்கினார். அவரது சகோதராரான என்.ஐ.டி மாணவர் இதற்கான கோடை உருவாக்கிதந்தார்.

இந்த செயலிக்காக ஸ்டார்ட் அப் போட்டியில் பரிசும் வென்றுள்ளார். ஆண்டாய்டுக்கு முதலில் அறிமுகமாகியுள்ளது. டிக்கெட் பதிவுக்கு கிளியர்டிப்புடன் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த செயலி இரண்டு விதமான முன் பதிவு விவரங்கள் அளிக்கிறது. குறிப்பிட்ட இடத்திற்கான மாற்றுவழிகள் மற்றும் அங்குள்ள டிக்கெட்களை காட்டுகிறது.அதே போல ரெயில் மார்கத்தில் உள்ள மாற்று வழிகளை அதில் உள்ள நிலையங்கள் மற்றும் ரெயில் நேரங்களை காட்டுகிறது.

மேலும் விவரங்களுக்கு:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ticketjugaad

இந்திய ரெயில்வேடில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது என்பது சில நேரங்களில் ஜாக்பெட் அடித்தது போல ஆகிவிடும்.பல நேரங்களில் தேவையான டிக்கெட்டை முன்பதிவு செய்யமுடியாமல் அல்லாட நேரலாம்.அல்லது காத்திருப்பு பட்டியலில் தவிக்க வேண்டியிருக்கும்.

இந்த சிக்கலுக்கான தீர்வாக ஒரு புதிய செயலியை இரண்டு பொறியில் மாணவர்கள் உருவாக்கியுள்ளனர்.
டிக்கெட் முன்பதிவை எளிதாக்கும் செயலிகள் ஏற்கனவே இருந்தாலும் இந்த செயலி கொஞ்சம் புதுமையாக செயல்பட்டு டிக்கெட் கிடைக்காத நேரங்களில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வதற்காக வழி செய்கிறது. அது எப்படி சாத்தியம் எனில் இந்த செயலி மாற்று வழியில் டிக்கெட்கள் இருக்கின்றனவா என்று கண்டறிந்து அவற்றை முன்பதிவு செய்ய வழிவகுக்கிறது.

இந்திய ரெயில்வே டிக்கெட் முன்பதிவு வசதியில் உள்ள பலரும் அறிந்திராத ஒரு சின்ன ரகசியத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இதை சாத்தியமாக்கித்தருகிறது டிரைன் ஜுக்கட் ( ‘Ticket Jugaad’) எனும் இந்த செயலி.
பொதுவாக டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் போது, குறிப்பிட்ட ரெயில் நிலையத்தில் இருந்து நாம் செல்ல வேண்டிய ரெயில் நிலையத்திற்கான தகவலை சமர்பிக்க வேண்டும்.அதன் பின் அந்த இடத்திற்கான டிக்கெட் இருக்கிறதா எனும் தகவல் தெரிவிக்கப்படும். அதிக தேவை இருந்தால் டிக்கெட் கிடைக்காமல் போகலாம்.

ஆனால், அதே நாளில் அதே ரெயிலில் முன்பதிவாகாத டிக்கெட்களும் இருக்கலாம் தெரியுமா? எப்படி என்றால், டிக்கெட் முன்பதிவில் ஒவ்வொரு ரெயில் நிலையத்திற்குமான ஒதுக்கீடு இருக்கிறது.எனவே நீங்கள் குறிப்பிட்ட நிலையத்தில் இருந்து பதிவு செய்யும் போது காத்திருப்பு பட்டியல் தோன்றினாலும் அதே நேரத்தில், அதே பாதையில் அந்த நிலையத்திற்கு முன்னதாக அல்லது அடுத்ததாக உள்ள ரெயில் நிலையத்தின் ஒதுக்கீட்டில் டிக்கெட்கள் காலியாக இருக்கலாம்.

இதை அடிப்படையாக கொண்டு செயல்படும் இந்த செயலி, குறிப்பிட்ட பாதையில் மாற்று ரெயில் நிலையங்கள் மூலம் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய முடியுமா என பார்த்து அதற்கு வழி செய்கிறது.
ஒரு சில ஏஜெண்ட்கள் இந்த முறையின் மூலம் தாங்களே டிக்கெட்கள் வேறு ஏதேனும் நிலையத்தில் உள்ளனவா என கண்டறிந்து முன்பதிவு செய்து தருவதும் உண்டு. ஆனால் இதற்காக அதிக கட்டணமும் வசூலித்துக்கொள்வார்கள்.

இந்த செயலி, இத்தகைய மாற்று நிலையங்களில் டிக்கெட்களை நிலையை தேடி ஒப்பிட்டு முன்பதிவு நிலையை அளிக்க முற்படுவதால் பல நேரங்களில் காத்திருப்பு பட்டியலை தாவி குதித்துவிடலாம்.
ஐஐடி காராக்பூர் மாணவரான ரூணால் ஜாஜு தனது சகோதரர் பல்ட்வாவுடன் சேர்ந்து இந்த செயலியை உருவாக்கியுள்ளார்.

ஜாஜு ஒருமுறை மேற்குவங்கத்தின் கராக்பூரில் இருந்து சொந்த ஊரான அவுரங்காபாத்திற்கு சென்ற போது டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய முடியாமல் அல்லாடியிருக்கிறார். ஆனால் பயண நாளில் பார்த்தால் அதே ரெயிலில் இருக்கைகள் காலியாக இருந்திருக்கின்றன. இந்த அனுபவத்திற்கு பிறகே பலருக்கு தேவை இருக்கும் நிலையில் டிக்கெட்கள் முன்பதிவு செய்யப்படாமல் இருக்கும் பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணும் வகையில் டிரைன் ஜுக்கட் செயலியை உருவாக்கினார். அவரது சகோதராரான என்.ஐ.டி மாணவர் இதற்கான கோடை உருவாக்கிதந்தார்.

இந்த செயலிக்காக ஸ்டார்ட் அப் போட்டியில் பரிசும் வென்றுள்ளார். ஆண்டாய்டுக்கு முதலில் அறிமுகமாகியுள்ளது. டிக்கெட் பதிவுக்கு கிளியர்டிப்புடன் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த செயலி இரண்டு விதமான முன் பதிவு விவரங்கள் அளிக்கிறது. குறிப்பிட்ட இடத்திற்கான மாற்றுவழிகள் மற்றும் அங்குள்ள டிக்கெட்களை காட்டுகிறது.அதே போல ரெயில் மார்கத்தில் உள்ள மாற்று வழிகளை அதில் உள்ள நிலையங்கள் மற்றும் ரெயில் நேரங்களை காட்டுகிறது.

மேலும் விவரங்களுக்கு:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ticketjugaad

About the author

CyberSimman

இண்டெர்நெட் சமூக மாற்றத்திற்கு வித்திடக்கூடிய ஜனநாயக தன்மை கொண்ட தொழில்நுட்பம் என்று சொல்லப்படுவதில் என‌க்கு மிகுந்த நம்பிக்கை உண்டு என்பதால் இண்டெர்நெட்டை எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்திகொள்ள முடிகிறது என சுட்டிக்கட்டுவதை எனது கடமையாக‌வே கருதுகிறேன்... மேலும்

Related posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *