மேலும் ஒரு இணைய பாதுகாப்பு சேவை.


ஒரு காலத்தில் இணைய முகவரி சுருக்க சேவைகளாக அறிமுகமாகி கொண்டிருந்தன.முதலில் பிட்.லே அதன் பிறகு பிட்.லே போன்ற இதர சேவைகள் என இணைய முகவரி சுருக்க சேவைகள் அடுத்தடுத்து அறிமுகமான நிலையில் கூகுலும் தன் பங்கிற்கு கூ.குல் முகவரி சுருக்க சேவையை அறிமுகம் செய்தது.

இந்த போக்கின் தலை கீழ் வடிவமாக இப்போது இணைய முகவரி சுருக்க நீக்க சேவைகள் அறிமுகமாகி கொண்டிருக்கின்றன.

இணைய முகவரி சுருக்க நீக்க சேவைகள் என்றால் சுருக்கப்பட்ட இணைய முகவரிகள் பின்னே உள்ள இணையதளங்கள் பாதுகாப்பானவையா என்று எச்சரிக்கும் சேவைகள்.

சுருக்கப்பட்ட முகவரிகள் பின்னே வைரஸ் அல்லடு வில்லங்க தளங்கள் ஒளிந்திருக்கலாம் என்பதால் அவற்றை கிளிக் செய்வதற்கு முன் அவை எப்படிப்பட்ட தளங்கள் என்பதை உறுதி செய்து கொள்வது அவசியமாகிறது.

இந்த சேவையை தான் ஐலவ்லாங்யூஆரெல் போன்ற தளங்கள் வழங்கி வருகின்றன.

இந்த வரிசையில் மேலும் இரு இணையதளம் உதயமாகியிருக்கிறது.

அன்ஷார்ட்டன்.இட் என்னும் பெயரிலான இந்த தளம் சுருக்கப்பட்ட முகவரிகள் பின்னே உள்ள தளங்களின் தன்மை குறித்து தகவல்களை வழங்குகிறது.

அடிப்படையில் ஐலவ்லாங்யூஆரெல் போன்றது தான் என்றாலும் இந்த தளம் முகவரி சுருக்கத்தின் பின்னே உள்ள மூல தளத்தை அடையாளம் கண்டு சொல்வதோடு அந்த தளம் பற்றிய அறிமுக குறிப்பையும் வழங்குகிறது.

அது மட்டும் அல்லாமல் அந்த தளத்தின் பாதுகாப்பு தன்மை குறித்த மதிப்பீட்டையும் வழங்கி அந்த தள்த்தின் திரை தோற்றத்தையும் சின்னதாக முன்னோட்டம் காட்டுகிறது.

இப்படி இணையதளத்தின் சுருக்கமான ஜாதகத்தையே தெரிந்து கொண்டு அதன் பிறகு அந்த தளத்திற்கு விஜயம் செய்யும் வாய்ப்பை தருகிறது.

இவை எல்லாம் கூடுதல் வசதிகள்.

மேலும் குறிப்பிட்ட அந்த தளம் ஆபத்தான தளங்கள் பட்டியலில் இருக்கிறதா என்ற தகவலையும் த‌ருகிறது.

மற்ற சேவைகள் போலவே இதிலும் இணைய முகவ‌ரி சுருக்கத்தை சமர்பித்து அதன் பின்னணியை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

இப்போதோ இப்படி முகவரியை சம‌ர்பிக்கும் தேவை கூட இல்லாமல் புக்மார்கிக் சேவை போலவே பிரவுசரிலேயே இதனை இணைத்து கொண்டு பயன்படுத்தும் வசதி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆக இணைய முகவரி சுருக்கத்தை எங்கேனும் பார்த்தால் புக்மார்க்கை கிளிக் செய்தால் போதும் அதன் இணைய ஜாதக சுருக்கத்தை பார்த்து விடலாம்.

இணையதள முகவரி;http://unshorten.it/index.php

——————
இணைய முகவரி சுருக்க நீக்க சேவைகள் பற்றிய இந்த முந்தைய பதிவையும் வாசிக்கவும்;மறைந்திருந்து பார்க்கும் இணையதளங்கள்

;


ஒரு காலத்தில் இணைய முகவரி சுருக்க சேவைகளாக அறிமுகமாகி கொண்டிருந்தன.முதலில் பிட்.லே அதன் பிறகு பிட்.லே போன்ற இதர சேவைகள் என இணைய முகவரி சுருக்க சேவைகள் அடுத்தடுத்து அறிமுகமான நிலையில் கூகுலும் தன் பங்கிற்கு கூ.குல் முகவரி சுருக்க சேவையை அறிமுகம் செய்தது.

இந்த போக்கின் தலை கீழ் வடிவமாக இப்போது இணைய முகவரி சுருக்க நீக்க சேவைகள் அறிமுகமாகி கொண்டிருக்கின்றன.

இணைய முகவரி சுருக்க நீக்க சேவைகள் என்றால் சுருக்கப்பட்ட இணைய முகவரிகள் பின்னே உள்ள இணையதளங்கள் பாதுகாப்பானவையா என்று எச்சரிக்கும் சேவைகள்.

சுருக்கப்பட்ட முகவரிகள் பின்னே வைரஸ் அல்லடு வில்லங்க தளங்கள் ஒளிந்திருக்கலாம் என்பதால் அவற்றை கிளிக் செய்வதற்கு முன் அவை எப்படிப்பட்ட தளங்கள் என்பதை உறுதி செய்து கொள்வது அவசியமாகிறது.

இந்த சேவையை தான் ஐலவ்லாங்யூஆரெல் போன்ற தளங்கள் வழங்கி வருகின்றன.

இந்த வரிசையில் மேலும் இரு இணையதளம் உதயமாகியிருக்கிறது.

அன்ஷார்ட்டன்.இட் என்னும் பெயரிலான இந்த தளம் சுருக்கப்பட்ட முகவரிகள் பின்னே உள்ள தளங்களின் தன்மை குறித்து தகவல்களை வழங்குகிறது.

அடிப்படையில் ஐலவ்லாங்யூஆரெல் போன்றது தான் என்றாலும் இந்த தளம் முகவரி சுருக்கத்தின் பின்னே உள்ள மூல தளத்தை அடையாளம் கண்டு சொல்வதோடு அந்த தளம் பற்றிய அறிமுக குறிப்பையும் வழங்குகிறது.

அது மட்டும் அல்லாமல் அந்த தளத்தின் பாதுகாப்பு தன்மை குறித்த மதிப்பீட்டையும் வழங்கி அந்த தள்த்தின் திரை தோற்றத்தையும் சின்னதாக முன்னோட்டம் காட்டுகிறது.

இப்படி இணையதளத்தின் சுருக்கமான ஜாதகத்தையே தெரிந்து கொண்டு அதன் பிறகு அந்த தளத்திற்கு விஜயம் செய்யும் வாய்ப்பை தருகிறது.

இவை எல்லாம் கூடுதல் வசதிகள்.

மேலும் குறிப்பிட்ட அந்த தளம் ஆபத்தான தளங்கள் பட்டியலில் இருக்கிறதா என்ற தகவலையும் த‌ருகிறது.

மற்ற சேவைகள் போலவே இதிலும் இணைய முகவ‌ரி சுருக்கத்தை சமர்பித்து அதன் பின்னணியை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

இப்போதோ இப்படி முகவரியை சம‌ர்பிக்கும் தேவை கூட இல்லாமல் புக்மார்கிக் சேவை போலவே பிரவுசரிலேயே இதனை இணைத்து கொண்டு பயன்படுத்தும் வசதி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆக இணைய முகவரி சுருக்கத்தை எங்கேனும் பார்த்தால் புக்மார்க்கை கிளிக் செய்தால் போதும் அதன் இணைய ஜாதக சுருக்கத்தை பார்த்து விடலாம்.

இணையதள முகவரி;http://unshorten.it/index.php

——————
இணைய முகவரி சுருக்க நீக்க சேவைகள் பற்றிய இந்த முந்தைய பதிவையும் வாசிக்கவும்;மறைந்திருந்து பார்க்கும் இணையதளங்கள்

;

About the author

CyberSimman

இண்டெர்நெட் சமூக மாற்றத்திற்கு வித்திடக்கூடிய ஜனநாயக தன்மை கொண்ட தொழில்நுட்பம் என்று சொல்லப்படுவதில் என‌க்கு மிகுந்த நம்பிக்கை உண்டு என்பதால் இண்டெர்நெட்டை எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்திகொள்ள முடிகிறது என சுட்டிக்கட்டுவதை எனது கடமையாக‌வே கருதுகிறேன்... மேலும்

Related posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *