கிகாபிளாஸ்ட் எனும் சிறிய/அரிய தளம்

மாற்று தேடியந்திர அறிமுகத்தை கிகாபிளாஸ்ட்டில் இருந்து துவக்கலாம். கிகாபிளாஸ்ட் தேடியந்திரத்தை பலரும் அறிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. பத்தாண்டுகளுக்கும் மேலாக இணைய உலகில் நீடித்திருக்கும் தேடியந்திரமாக கிகாபிளாஸ்ட் இருந்தும், அது பரவலாக அறியப்படாமல் இருப்பது ஆச்சர்யம்தான். அதிகம் அறியப்படாமல் இருப்பதை மீறி, கிகாபிளாஸ்ட் நல்லதொரு தேடியந்திரம்தான். அதை பயன்படுத்திப் பார்க்கும்போது இதை உணரலாம். …மேலும் படிக்க’ http://tamil.thehindu.com/general/technology/%E0%AE%86%E0%AE%B5%E0%AE%B2%E0%AF%88-%E0%AE%B5%E0%AF%80%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AF%8B%E0%AE%AE%E0%AF%8D-8-%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AE%BE%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%8D-%E0%AE%8E%E0%AE%A9%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF-%E0%AE%A4%E0%AE%B3%E0%AE%AE%E0%AF%8D/article7456244.ece

மாற்று தேடியந்திர அறிமுகத்தை கிகாபிளாஸ்ட்டில் இருந்து துவக்கலாம். கிகாபிளாஸ்ட் தேடியந்திரத்தை பலரும் அறிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. பத்தாண்டுகளுக்கும் மேலாக இணைய உலகில் நீடித்திருக்கும் தேடியந்திரமாக கிகாபிளாஸ்ட் இருந்தும், அது பரவலாக அறியப்படாமல் இருப்பது ஆச்சர்யம்தான். அதிகம் அறியப்படாமல் இருப்பதை மீறி, கிகாபிளாஸ்ட் நல்லதொரு தேடியந்திரம்தான். அதை பயன்படுத்திப் பார்க்கும்போது இதை உணரலாம். …மேலும் படிக்க’ http://tamil.thehindu.com/general/technology/%E0%AE%86%E0%AE%B5%E0%AE%B2%E0%AF%88-%E0%AE%B5%E0%AF%80%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AF%8B%E0%AE%AE%E0%AF%8D-8-%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AE%BE%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%8D-%E0%AE%8E%E0%AE%A9%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF-%E0%AE%A4%E0%AE%B3%E0%AE%AE%E0%AF%8D/article7456244.ece

About the author

CyberSimman

இண்டெர்நெட் சமூக மாற்றத்திற்கு வித்திடக்கூடிய ஜனநாயக தன்மை கொண்ட தொழில்நுட்பம் என்று சொல்லப்படுவதில் என‌க்கு மிகுந்த நம்பிக்கை உண்டு என்பதால் இண்டெர்நெட்டை எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்திகொள்ள முடிகிறது என சுட்டிக்கட்டுவதை எனது கடமையாக‌வே கருதுகிறேன்... மேலும்

Related posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *