கிகாபிளாஸ்ட் எனும் சிறிய/அரிய தளம்

மாற்று தேடியந்திர அறிமுகத்தை கிகாபிளாஸ்ட்டில் இருந்து துவக்கலாம். கிகாபிளாஸ்ட் தேடியந்திரத்தை பலரும் அறிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. பத்தாண்டுகளுக்கும் மேலாக இணைய உலகில் நீடித்திருக்கும் தேடியந்திரமாக கிகாபிளாஸ்ட் இருந்தும், அது பரவலாக அறியப்படாமல் இருப்பது ஆச்சர்யம்தான். அதிகம் அறியப்படாமல் இருப்பதை மீறி, கிகாபிளாஸ்ட் நல்லதொரு தேடியந்திரம்தான். அதை பயன்படுத்திப் பார்க்கும்போது இதை உணரலாம். …மேலும் படிக்க’ http://tamil.thehindu.com/general/technology/%E0%AE%86%E0%AE%B5%E0%AE%B2%E0%AF%88-%E0%AE%B5%E0%AF%80%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AF%8B%E0%AE%AE%E0%AF%8D-8-%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AE%BE%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%8D-%E0%AE%8E%E0%AE%A9%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF-%E0%AE%A4%E0%AE%B3%E0%AE%AE%E0%AF%8D/article7456244.ece

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *