இமெயில் பிரச்சனைக்கு தீர்வு

http _www.five.sentenc.esஉங்கள் எல்லா இமெயில் பதில்களையும் 5 வரிகளுக்கு முடித்துக்கொள்ளவும் எனும் ஒற்றை வரியுடன் இந்த பதிவை முடித்துகொள்ளலாம். ஏனெனில் 5 வரிகளுக்குள் இமெயில் பதில்களை அனுப்ப வலியுறுத்தும் பைவ் செண்டன்சஸ் இணையதளத்தை அறிமுகம் செய்வதற்கான பதிவு இது.

இமெயில் பிரச்சனைக்கு இது அழகான தீர்வு. பதில்களை நீட்டி முழக்காமல் 5 வரிகளுக்குள் முடித்துக்கொள்வது நல்ல யோசனை தான். ஆனால் இந்த இணையதளத்தில் 5 வரிகளுக்குள் இமெயிலை அனுப்ப முடியாது. இந்த தளத்திற்குள் நுழைந்தால் , பிரச்சனை மற்றும் தீர்வு எனும் தலைப்புகளில் இமெயில் சுமையின் பாதுப்பு பற்றியும் அதற்கான தீர்வு பற்றியும் அழகாக குறிபிடப்பட்டுள்ளது.
பிரச்ச்னை என்ன என்றால் இமெயிலுக்கு பதில் அளிக்க அதிக நேரம் தேவைப்படுவதால் புதிய இம்யெல்கள் குவிந்து விடுகின்றன. அவற்றுக்கு பதில் அளிக்க முற்பட்டால் இன்னும் தேக்கம் ஏற்படும்.
இதற்கான தீர்வு தான் எந்த மெயிலையும் குறுஞ்செய்தி போல கருதி 5 வரிகளுக்குள் முடித்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பது. எழுத்துக்களை எண்ணிக்கொணிடிருப்பதை விட வரிகளை எண்ணுவது சுலபம் இல்லையா? இது தான் இந்த தளம் முன் வைக்கும் தீர்வு.

இருப்பினும் இந்த வழியை நீங்கள் இந்த தளத்தில் இருந்து கடைபிடிக்க முடியாது. நீங்கள் இமெயில் அனுப்பும் போது இதை நினைவில் கொண்டு பின்பற்ற வேண்டும். இதை வலியுறுத்துவது மட்டும் தான் இந்த தளத்தின் கடமை.

ஒரு இணைய பொது சேவை போல இருந்தாலும் இது உண்மையில் ஒரு தனிநபரின் கொள்கை விளக்க இணையதளம். மைக் டேவிட்சன் எனும் இணைய பிரமுகர் ஒருவர் தனது இமெயில் பிரச்சனைக்கு தீர்வாக எந்த இமெயிலுக்கான பதிலையும் 5 வரிகளில் முடித்துகொள்வது என தீர்மானித்தார். நல்ல முடிவு தான். ஆனால் சபதில் பெறுபவர்களும் 5 வரி மகத்துவத்தை புரிந்து கொள்வதற்கான இந்த கொள்கையை விளக்குவத்ற்காக அழகான இணையதளத்தை உருவாக்கினார். அந்த தளம் தான்; http://www.five.sentenc.es/. இந்த தளத்திற்கான இணையப்பை தனது இமெயில் கையெழுத்தில் இணைத்தார்.

இது தான் இந்த தளத்தின் பின்னே உள்ள சுவாரஸ்யமான கதை. மைக் 2007 ல் இந்த தளத்தை உருவாக்கினார். இன்னும் செல்லிபடியாக கூடியதாக தான் இந்த அறிவுரை இருக்கிறது. ( இதே போல 2 ,3,4 செண்டன்சஸ் என்றும் இணையதளம் அமைத்துள்ளார்).

மைக் எழுதிய மூல விளக்கம் இது. இமெயில் பதில் பற்றிய அவரது வாதம் பொருள் பொதிந்தது என இது புரிய வைக்கும்.; http://www.mikeindustries.com/blog/archive/2007/07/fight-email-overload-with-sentences


இணையதள முகவரி; http://www.five.sentenc.es/

——–

உண்மையில் சில வரிகள் மெயில் அனுப்ப விரும்பினால் அதற்கான வழியான இமெயிலில் அடுத்த புரட்சி ஷார்ட்மெயில் அறிமுகம் என எழுதியிருந்தேன். ஆனால் அந்த ஷார்ட்மெயில் சேவையும் மூடப்பட்டு பாதை மாறிவிட்டது.எனவே நீங்களே சுருக்கமான இமெயில் அனுப்புவது தான் சிறந்த வழி.

சரி, இமெயிலில் உங்கள் அனுபவம் எப்படி ? நீங்கள் அனுப்பும் மெயிலின் சராசரி நீளம் என்ன/ உங்களுக்கு வரும் மெயிலின் சராசரி அளவு என்ன? பகிர்ந்து கொள்ளுக்களேன் ! பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

http _www.five.sentenc.esஉங்கள் எல்லா இமெயில் பதில்களையும் 5 வரிகளுக்கு முடித்துக்கொள்ளவும் எனும் ஒற்றை வரியுடன் இந்த பதிவை முடித்துகொள்ளலாம். ஏனெனில் 5 வரிகளுக்குள் இமெயில் பதில்களை அனுப்ப வலியுறுத்தும் பைவ் செண்டன்சஸ் இணையதளத்தை அறிமுகம் செய்வதற்கான பதிவு இது.

இமெயில் பிரச்சனைக்கு இது அழகான தீர்வு. பதில்களை நீட்டி முழக்காமல் 5 வரிகளுக்குள் முடித்துக்கொள்வது நல்ல யோசனை தான். ஆனால் இந்த இணையதளத்தில் 5 வரிகளுக்குள் இமெயிலை அனுப்ப முடியாது. இந்த தளத்திற்குள் நுழைந்தால் , பிரச்சனை மற்றும் தீர்வு எனும் தலைப்புகளில் இமெயில் சுமையின் பாதுப்பு பற்றியும் அதற்கான தீர்வு பற்றியும் அழகாக குறிபிடப்பட்டுள்ளது.
பிரச்ச்னை என்ன என்றால் இமெயிலுக்கு பதில் அளிக்க அதிக நேரம் தேவைப்படுவதால் புதிய இம்யெல்கள் குவிந்து விடுகின்றன. அவற்றுக்கு பதில் அளிக்க முற்பட்டால் இன்னும் தேக்கம் ஏற்படும்.
இதற்கான தீர்வு தான் எந்த மெயிலையும் குறுஞ்செய்தி போல கருதி 5 வரிகளுக்குள் முடித்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பது. எழுத்துக்களை எண்ணிக்கொணிடிருப்பதை விட வரிகளை எண்ணுவது சுலபம் இல்லையா? இது தான் இந்த தளம் முன் வைக்கும் தீர்வு.

இருப்பினும் இந்த வழியை நீங்கள் இந்த தளத்தில் இருந்து கடைபிடிக்க முடியாது. நீங்கள் இமெயில் அனுப்பும் போது இதை நினைவில் கொண்டு பின்பற்ற வேண்டும். இதை வலியுறுத்துவது மட்டும் தான் இந்த தளத்தின் கடமை.

ஒரு இணைய பொது சேவை போல இருந்தாலும் இது உண்மையில் ஒரு தனிநபரின் கொள்கை விளக்க இணையதளம். மைக் டேவிட்சன் எனும் இணைய பிரமுகர் ஒருவர் தனது இமெயில் பிரச்சனைக்கு தீர்வாக எந்த இமெயிலுக்கான பதிலையும் 5 வரிகளில் முடித்துகொள்வது என தீர்மானித்தார். நல்ல முடிவு தான். ஆனால் சபதில் பெறுபவர்களும் 5 வரி மகத்துவத்தை புரிந்து கொள்வதற்கான இந்த கொள்கையை விளக்குவத்ற்காக அழகான இணையதளத்தை உருவாக்கினார். அந்த தளம் தான்; http://www.five.sentenc.es/. இந்த தளத்திற்கான இணையப்பை தனது இமெயில் கையெழுத்தில் இணைத்தார்.

இது தான் இந்த தளத்தின் பின்னே உள்ள சுவாரஸ்யமான கதை. மைக் 2007 ல் இந்த தளத்தை உருவாக்கினார். இன்னும் செல்லிபடியாக கூடியதாக தான் இந்த அறிவுரை இருக்கிறது. ( இதே போல 2 ,3,4 செண்டன்சஸ் என்றும் இணையதளம் அமைத்துள்ளார்).

மைக் எழுதிய மூல விளக்கம் இது. இமெயில் பதில் பற்றிய அவரது வாதம் பொருள் பொதிந்தது என இது புரிய வைக்கும்.; http://www.mikeindustries.com/blog/archive/2007/07/fight-email-overload-with-sentences


இணையதள முகவரி; http://www.five.sentenc.es/

——–

உண்மையில் சில வரிகள் மெயில் அனுப்ப விரும்பினால் அதற்கான வழியான இமெயிலில் அடுத்த புரட்சி ஷார்ட்மெயில் அறிமுகம் என எழுதியிருந்தேன். ஆனால் அந்த ஷார்ட்மெயில் சேவையும் மூடப்பட்டு பாதை மாறிவிட்டது.எனவே நீங்களே சுருக்கமான இமெயில் அனுப்புவது தான் சிறந்த வழி.

சரி, இமெயிலில் உங்கள் அனுபவம் எப்படி ? நீங்கள் அனுப்பும் மெயிலின் சராசரி நீளம் என்ன/ உங்களுக்கு வரும் மெயிலின் சராசரி அளவு என்ன? பகிர்ந்து கொள்ளுக்களேன் ! பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

About the author

CyberSimman

இண்டெர்நெட் சமூக மாற்றத்திற்கு வித்திடக்கூடிய ஜனநாயக தன்மை கொண்ட தொழில்நுட்பம் என்று சொல்லப்படுவதில் என‌க்கு மிகுந்த நம்பிக்கை உண்டு என்பதால் இண்டெர்நெட்டை எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்திகொள்ள முடிகிறது என சுட்டிக்கட்டுவதை எனது கடமையாக‌வே கருதுகிறேன்... மேலும்

Related posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *